MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
To narzędzie do programowania sekwencyjnego wykorzystuje zalety przyjaznego dla użytkownika systemu Windows.

Złącze pomiędzy człowiekiem i techniką

GX Developer obsługuje wszystkie sterowniki MELSEC. Od kompaktowej serii MELSEC FX do sterowników modułowych włącznie z MELSEC System Q. To oprogramowanie wyróżnia się swoją prostą strukturą i szybkością uczenia.

GX Developer obsługuje listę instrukcji MELSEC, plan kontaktów MELSEC oraz język przebiegu MELSEC. Przy programowaniu można w każdej chwili przełączać się pomiędzy listą instrukcji i planem kontaktów. Można programować elementy funkcyjne (serie MELSEC QnA/QnAS/System Q). Dla MELSEC System Q istnieje cała masa narzędzi do parametryzacji modułów specjalnych. Nie jest konieczne programowanie modułu specjalnego, jest on tylko parametryzowany.

Dla programowania sieci MELSEC oraz sprzętu do dyspozycji są funkcjonalne edytory i możliwości diagnozy. Szczególną uwagę poświęcono pomocy przy uruchamianiu. Istnieją liczne możliwości testów i monitorowania.

GX Simulator jest symulacją online, za pomocą której można jeszcze przed uruchomieniem sprawdzić wszystkie ważne funkcje programu. Za pomocą programu GX Simulator można także symulować wszystkie operandy i reakcje aplikacji, co umożliwia przeprowadzenie realistycznego testu.

  • Standardowe oprogramowanie programistyczne dla MELSEC PLC
  • Komfortowe prowadzenie użytkownika pod Microsoft Windows
  • Plan kontaktów, lista instrukcji lub sterowanie przebiegiem
  • Przełączanie podczas pracy
  • Funkcjonalne funkcje kontrolne i testowe
  • Symulacja offline wszystkich typów PLC
  • Nie jest konieczny sprzęt