MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Ten wszechstronny pakiet oprogramowania zawiera narzędzia programowe, umożliwiające efektywną integrację różnych systemów inżynierskich, na przykład sterowników PLC, sterowników ruchu i pulpitów operatorskich serii GOT.

Zintegrowane oprogramowanie inżynierskie

iQ Works jest zintegrowanym pakietem oprogramowania, składającym się z programów GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 oraz FR Configurator2, które używane są do programowania produktów automatyki Mitsubishi Electric. Integracja oprogramowania została wzbogacona o Navigator, który jest łatwym w użyciu graficznym interfejsem użytkownika do konfiguracji systemu centralnego z dodatkowymi funkcjami udostępniania projektu, takimi jak etykiety systemowe i parametry. Zaletą tego potężnego zintegrowanego pakietu oprogramowania jest to, że projektowanie systemu jest dużo łatwiejsze i przy powtarzających się zadaniach prowadzi do znacznej redukcji kosztów, minimalizując błędy i pomagając zmniejszyć całkowity koszt posiadania.

Graficzne narzędzie konfiguracyjne na poziomie systemu, które upraszcza projektowanie, zapewniając wizualną reprezentację systemu. Zawiera także funkcje zarządzania systemem, takie jak parametryzacja całego systemu, etykiety i blokowe czytanie danych projektu.

GX Works3 – Oprogramowanie narzędziowe do sterowników

GX Works3 jest najnowszej generacji oprogramowaniem do programowania i konserwacji, opracowanym przez Mitsubishi Electric specjalnie dla systemu sterowania MELSEC iQ-R. Oferuje łatwe w użyciu, intuicyjne środowisko programistyczne, które zawiera wiele nowych funkcji, takich jak graficzna konfiguracja systemu, zintegrowana konfiguracja sterowania ruchem i wsparcie dla wielu języków.

GT Works3 – Oprogramowanie do projektowania ekranów GOT

Ten program do tworzenia ekranów graficznych terminali operatorskich (GOT) posiada trzy główne cechy: prostotę, projektowanie grafiki i łatwą obsługę, co w zaledwie kilku krokach pozwala utworzyć ekran graficzny.

MT Works2 – Oprogramowania inżynierskie do sterowników ruchu

To oprogramowanie do konserwacji i projektowania sterowania ruchem, zawiera intuicyjne graficzne oprogramowanie wraz z symulatorem oscyloskopu cyfrowego.

RT ToolBox3 – Oprogramowanie inżynierskie do robotów

To oprogramowanie konfiguracyjne do robota obsługuje różne etapy, począwszy od programowania, przez uruchomienie, obliczenia i konserwację. Ponadto, ulepszona konserwacja zapobiegawcza realizowana jest poprzez zastosowanie zintegrowanego symulatora 3D robota.

FR Configurator2 – Oprogramowanie konfiguracyjne do przetwornic

Oprogramowanie to upraszcza konfigurację i konserwację przetwornic AC. Parametry można łatwo zarejestrować i podczas wymiany przenieść je do wielu przetwornic. Aktywacji wszystkich funkcji PLC możliwa jest z jednego ekranu konfiguracji.