MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Aby doprowadzić do osiągnięcia bardziej komfortowego poziomu obsługi programu, narzędzie do sekwencyjnego programowania sterowników PLC korzysta z zasobów rozwijanych w programie GX Developer.

Jeden program, wiele możliwości

GX Works składa się z wielu różnych elementów, które upraszczają tworzenie projektów i zadań związanych z konserwacją. Została dodana konsola projektu systemu, która pozwala na tworzenie projektów na etapie przeglądu systemu. Ponado obsługiwane są główne języki programowania, a ich etykiety (zmienne) są wspólne, dodatkowo upraszczając programowania. Zawiera także różne funkcje debugowania i konserwacji.

Inżynieria cyklu życia projektu

W zintegrowanym środowisku inżynierskim zostały skonsolidowane różne funkcje, które przez cały proces projektowania umożliwiają łatwiejsze tworzenie projektu , zapewniając spójność na każdym etapie.

Projekt całego systemu

  • Prosta konfiguracja systemu dzięki bibliotece części
  • Bezpośrednia rejestracja parametrów modułu
  • Zintegrowana konfiguracja modułu simple motion

Wiele języków programowania

  • Zgodny z IEC 61131-3
  • Obsługuje główne języki programowania
  • Spójność między różnymi edytorami programowania

Proste debugowanie

  • Różnorodne monitorowanie on-line
  • Symulator sprzętowy (emulator)
  • Logowanie danych