MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Środowisko inżynierskie sterowników PLC zostało rozbudowane i gruntownie unowocześnione, co zostało uwieńczone wprowadzeniem nowej generacji oprogramowania inżynierskiego MELSEC. Wiele różnych produktów oprogramowania MELSEC zapewnia rozwiązania pozwalające obniżyć całkowity koszt posiadania całego środowiska inżynierskiego, na przykład przez poprawę wydajności procesu projektowania, skrócenie czasu debugowania, redukcję przestojów i ilości przechowywanych danych.

iQ Works

Ten wszechstronny pakiet oprogramowania zawiera narzędzia programowe, umożliwiające efektywną integrację różnych systemów inżynierskich, na przykład sterowników PLC, sterowników ruchu i pulpitów operatorskich serii GOT.

GX Works

Aby doprowadzić do osiągnięcia bardziej komfortowego poziomu obsługi programu, narzędzie do sekwencyjnego programowania sterowników PLC korzysta z zasobów rozwijanych w programie GX Developer.

e-Manual

e-Manual is the electronic books that enable Mitsubishi Electric FA product users to quickly obtain necessary information such as product ranges and usage.

MX Component

Biblioteka ActiveX pomaga użytkownikom i ułatwia zaimplementowanie komunikacji z komputera PC do sterownika PLC, bez konieczności poznawania protokołu.

MX Sheet

To oprogramowanie umożliwia wykorzystanie programu Excel firmy Microsoft do monitorowania, logowania, zbierania danych alarmowych i zmiany konfiguracji sterownika PLC .

Inne programy inżynierskie

Szereg różnych programów narzędziowych do obsługi środowiska inżynierskiego serii MELSEC.

Narzędzia wspomagające obsługę urządzeń peryferyjnych

Szereg różnych bezpłatnych programów, wprowadzających dalsze ułatwienia w procesie projektowaniu systemów opartych na sterownikach MELSEC.