MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Otwarta, zintegrowana sieć Ethernet umożliwiająca płynną komunikację pomiędzy systemem informatycznym a halą produkcyjną.
Moduł CC-Link IE TSN może pracować jako stacja master lub stacja lokalna. Komunikacja sterująca wymagająca wydajności w czasie rzeczywistym oraz komunikacja TCP/IP mogą być łączone, maksymalizując wydajność i funkcjonalność CC-Link IE TSN.

Połączenie sterowania w czasie rzeczywistym z komunikacją TCP/IP

Obsługując standardową sieć Ethernet, różne urządzenia kompatybilne z siecią a także oprogramowanie diagnostyczne mogą być wykorzystywane do tworzenia łatwej w utrzymaniu zintegrowanej infrastruktury sieciowej. Wymiana danych przez sieć Ethernet obsługującą komunikację TCP/IP, jak np. informacji zbieranych i analizowanych przez urządzenia brzegowe oraz systemy informatyczne, może być mieszana w tej samej linii z komunikacją związaną ze sterowaniem w czasie rzeczywistym CC-Link IE TSN.

Łatwa wymiana urządzeń podrzędnych

Parametry stacji sieciowych, które są przechowywane w module CPU, są podczas inicjalizacji sieci i podczas zwracania odłączonych stacji do sieci automatycznie dystrybuowane do modułów podrzędnych. Po wymianie urządzeń podrzędnych indywidualna rejestracja parametrów w każdej stacji jest zbędna.