MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Dostępne są dodatkowe moduły rozszerzające do komunikacji z sieciami CC-Link i Ethernet, a także moduły obsługujące protokoły komunikacji szeregowej RS-232C i RS485.