Komunikacja sieciowa

Dostępne są dodatkowe moduły rozszerzające do komunikacji z sieciami CC-Link i Ethernet, a także moduły obsługujące protokoły komunikacji szeregowej RS-232C i RS485.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention