Polityka prywatności klienta MEU

1 Polityka prywatności

 1. 1.1 Dla Mitsubishi Electric Europe B.V. i innych członków grupy (MEU, my/nasze) ochrona prywatności Klientów i użytkowników (Ty/Wy/Państwo) odwiedzających nasze strony internetowe (Strony internetowe) jest bardzo ważna. Niniejsza polityka prywatności (Polityka prywatności) określa procedury związane ze zbieraniem i udostępnianiem danych osobowych na naszych stronach internetowych i ma na celu informowanie o sposobach zbierania, wykorzystywania i udostępniania wszelkich danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać.
 2. 1.2 Jeśli użytkownik jest naszym obecnym klientem, szczegóły dotyczące wykorzystywania danych osobowych są przedstawione w umowie konsumenckiej. Podczas zbierania danych osobowych mogą pojawić się powiadomienia dotyczące sposobów wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika wraz z opcją ich akceptacji lub odrzucenia.
 3. 1.3 Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza prowadzące do stron internetowych osób trzecich. W przypadku wejścia na stronę internetową osoby trzeciej za pomocą łącza, należy pamiętać o tym, że polityka prywatności osoby trzeciej różni się od naszej i tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za jej politykę oraz sposoby przetwarzania danych osobowych użytkownika. Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.
 4. 1.4 Niniejsza polityka prywatności ma na celu objaśnienie naszych procedur związanych z prywatnością i obejmuje następujące zagadnienia:
  1. (a) Jakie dane osobowe użytkownika możemy gromadzić
  2. (b) W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika
  3. (c) W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika
  4. (d) Kontaktowanie się z nami i prawa użytkownika do sprzeciwu wobec działań marketingowych oraz dostępu do i aktualizacji danych osobowych
  5. (e) Nasze zasady dotyczące plików cookie
  6. (f) Jakie zmiany zostaną wprowadzone w niniejszej polityce prywatności i polityce plików cookie

2 Informacje o użytkowniku, które możemy zbierać

 1. 2.1 Zbieramy i przetwarzamy wszystkie lub niektóre następujące dane osobowe użytkownika:
  1. (a) Informacje, które przekazuje nam użytkownik
   Dane osobowe przekazane przez użytkownika podczas korzystania z formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe;
  2. (b) Nasza korespondencja
   Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami, zazwyczaj zapisujemy korespondencję;
  3. (c) Informacje pozyskane dzięki ankietom
   Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy w celach badawczych. W takiej sytuacji zbieramy informacje dostarczone w wypełnionej ankiecie;
  4. (d) Korzystanie ze strony internetowej i opcji kontaktu
   Szczegóły odwiedzin stron przez użytkownika i informacje zebrane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia danych, w tym, nie wyłącznie, adres IP użytkownika i nazwa domeny, wersja przeglądarki użytkownika i system operacyjny, dane o ruchu, dane lokalizacyjne, dzienniki sieciowe i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których użytkownika uzyskuje dostęp.

3 Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

 1. 3.1 W tej części zostaną wyjaśnione cele, w jakich wykorzystujemy dane osobowe, które są zbierane za pomocą stron internetowych, oraz wskazane zostaną podstawy prawne przetwarzania informacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 2. 3.2 Podstawy prawne są opisane w europejskim Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, które zezwala przedsiębiorstwom na przetwarzanie danych osobowych jedynie, gdy przetwarzanie jest dopuszczone przez konkretne podstawy prawne określone w ustawie (pełny opis każdej z podstaw prawnych można znaleźć (Nowe okno)tutaj).
 3. 3.3 Należy pamiętać, że w uzupełnieniu do poniższych informacji, w celach określonych w tej informacji dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług, pośrednikom, doradcom (prawnym, finansowym, biznesowym i innym) i podmiotom powiązanym z MEU, które dokonują czynności w naszym imieniu oraz innym członkom grupy Mitsubishi Electric.
  1. (a) W celu skutecznego komunikowania się z użytkownikami i prowadzenia naszej działalności
   W celu prowadzenia naszej działalności, w tym odpowiadania na zapytania użytkownika, utrzymywania innych sposobów komunikacji oraz wypełniania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem a nami;
   Uzasadnienie wykorzystywania danych:
   wykonanie umowy, uzasadnione interesy (w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań i świadczenia usług na rzecz użytkownika)
  2. (b) W celu dostarczania materiałów marketingowych
   W celu dostarczania użytkownikowi aktualizacji i ofert, jeśli użytkownik wyraził chęć ich otrzymywania. Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przesyłania materiałów reklamowych własnych lub naszych wybranych partnerów biznesowych za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu, faksu, a w przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo, zapytamy o zgodę użytkownika w momencie zbierania danych w celu prowadzenia działań marketingowych tego typu. Zapewniamy opcję z rezygnacji z subskrypcji oraz dalszej korespondencji związanej z marketingiem elektronicznym. Można również zrezygnować z otrzymywania dalszej korespondencji, kontaktując się z nami za pomocą poniższego formularza „Informacje dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”.
   Uzasadnienie wykorzystywania danych:
   wyrażenie zgody, uzasadnione interesy (w celu przekazywania aktualnych informacji dotyczących naszych produktów i usług)
  3. (c) Do celów badawczych i rozwojowych
   W celu analizowania danych osobowych użytkownika dla lepszego poznania wymagań użytkownika i innych klientów w zakresie marketingu i świadczonych usług oraz lepszego poznania naszej działalności biznesowej i rozwoju naszych produktów i usług;
   Uzasadnienie wykorzystywania danych:
   uzasadnione interesy (w celu stałego ulepszania naszych usług)
  4. (d) W celu monitorowania określonych aktywności
   W celu monitorowania zapytań i transakcji mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usługi, zgodności z procedurami i zwalczania nadużyć;
   Uzasadnienie wykorzystywania danych:
   zobowiązania prawne, roszczenia prawne, uzasadnione interesy (w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i zgodności z przepisami naszych usług)
  5. (e) W celu informowania o zmianach
   W celu powiadamiania użytkownika o zmianach wprowadzanych w naszych usługach i produktach;
   Uzasadnienie wykorzystywania danych:
   uzasadnione interesy (w celu informowania użytkownika o zmianach w naszych usługach)
  6. (f) W celu zamieszczania odpowiednich treści na stronach internetowych
   W celu zapewnienia, że zawartość naszych stron internetowych będzie prezentowana w czytelny sposób na urządzeniu użytkownika. Wiąże się to z przekazywaniem danych użytkownika partnerom biznesowym i/lub dostawcom usług;
   Uzasadnienie wykorzystywania danych:
   uzasadnione interesy (w celu dostarczania użytkownikowi odpowiednich treści i usług poprzez strony internetowe)
  7. (g) W celu reorganizowania lub wprowadzania zmian w naszej działalności
   W przypadku, gdy: (i) nasze przedsiębiorstwo będzie przedmiotem negocjacji w związku ze sprzedażą całości lub jego części osobom trzecim; (ii) zostanie sprzedane osobom trzecim; lub (iii) zostanie poddane reorganizacji, może zajść konieczność przekazania całości lub części danych osobowych użytkownika odpowiednim osobom trzecim (lub ich doradcom) w ramach wszelkich procesów due diligence na potrzeby analizy proponowanej sprzedaży lub reorganizacji. Po sprzedaży lub reorganizacji może zajść potrzeba przekazania danych osobowych użytkownika nowemu podmiotowi po reorganizacji lub osobom trzecim (lub ich doradcom). Dane te mogą być wykorzystane do tych samych celów, które zostały opisane w niniejszej polityce.
   Uzasadnienie wykorzystywania danych:
   uzasadnione interesy (w celu wprowadzania zmian i prowadzenia naszej działalności)
  8. (h) W związku ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawnych lub uregulowań
   Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w ramach spełniania wymagań regulacyjnych lub dialogu z ustawodawcami, co wiąże się z udostępnianiem danych osobowych użytkownika osobom trzecim, sądom i/lub ustawodawcom lub organom ścigania w związku z zapytaniem, postępowaniem lub śledztwem ze strony tych podmiotów na całym świecie lub w miejscu, w którym zajdzie taka potrzeba. Za zgodą powyższych podmiotów tego rodzaju żądanie zostanie skierowane do użytkownika lub zostanie on poinformowany o takiej sytuacji przed udzieleniem odpowiedzi podmiotom, o ile takie działanie nie utrudni zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania.
   Uzasadnienie wykorzystywania danych:
   zobowiązania prawne, roszczenia prawne, uzasadnione interesy (w celu współpracy z organami administracyjnymi i prawodawczymi)

4 Przesyłanie, przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Bezpieczeństwo danych w Internecie

 1. 4.1 Nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych podczas przesyłania przez Internet lub do stron internetowych. Stosowane są jednak uzasadnione rynkowo zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.
 2. 4.2 Wszelkie informacje dostarczane nam przez użytkownika są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podwykonawców, a dostęp do nich i ich wykorzystywanie jest zgodne z naszymi standardami i polityką bezpieczeństwa.

Eksport poza EOG i Wielką Brytanię

 1. 4.3 Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione naszym pracownikom lub dostawcom, przekazane i/lub przechowywane w miejscu poza krajem przebywania użytkownika, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż te, które obowiązują w kraju użytkownika. W każdym przypadku dane osobowe użytkownika będą chronione w sposób określony w polityce prywatności.
 1. 4.4 W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i/lub Wielkiej Brytanii (UK) poza terytorium EOG lub UK mogą zostać podjęte dodatkowe kroki mające na celu ochronę istotnych danych osobowych.. Niektóre kraje (w tym, w stosownych przypadkach, niektóre organizacje, które uzyskały certyfikat zgodnie z wymogami ram ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework, EU-US DPF) lub brytyjskiego rozszerzenia EU-US DPF) poza:
  1. (a) EOG, jeśli zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako respektujące prawa merytorycznie równoważne wymogom ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie EOG; oraz
  2. (b) UK, jeśli otrzymały ważną decyzję o odpowiednich kompetencjach zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiednich kompetencji obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.
   Na tej podstawie nie są wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenia w celu eksportu danych osobowych do tych jurysdykcji. W krajach, które nie uzyskały tych zatwierdzeń, ustalimy podstawy prawne uzasadniające takie przekazanie, takie jak zatwierdzone przez Komisję Europejską wzorcowe klauzule umowne, zatwierdzone przez brytyjskiego komisarza ds. informacji standardowe klauzule umowne lub wiążące zasady korporacyjne podmiotu przetwarzającego dane lub inne podstawy prawne dozwolone przez obowiązujące wymogi prawne.
 2. 4.5 Informacje na temat środków bezpieczeństwa stosowanych przy eksporcie danych osobowych użytkownika można uzyskać, kontaktując się z nami za pomocą poniższego formularza „Informacje dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”.

Limity przechowywania

 1. 4.6 Okres przechowywania danych osobowych zależy od potrzeb biznesowych i wymogów prawnych. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane dla przetwarzania w celu, w którym zostały zgromadzone i w innych dopuszczalnych, powiązanych celach. Przykładowo, korespondencja i pewne szczegóły transakcji mogą być przechowywane do momentu, aż roszczenia z tytułu transakcji wygasną lub tak długo, jak jest to określone w wymogach regulacyjnych dotyczących przechowywania danych osobowych. W przypadku, gdy nie ma już zapotrzebowania na dane osobowe, zostają one poddane nieodwracalnej anonimizacji (mogą być one w dalszym ciągu przechowywane i wykorzystywane anonimowo) lub zniszczone w bezpieczny sposób.

5 Prawa użytkownika i kontakt z nami

Marketing

 1. 5.1 Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Co jakiś czas użytkownik zostanie poinformowany o zamiarze wykorzystania danych do określonych rodzajów działań marketingowych lub o zamiarze udzielenia danych określonym osobom trzecim do takich samych celów. Użytkownik może zapobiec tego rodzaju przetwarzaniu danych osobowych poprzez niezaznaczanie odpowiednich pól na formularzach używanych do zbierania danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa w każdej chwili, kontaktując się z nami za pomocą poniższego formularza „Informacje dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”.

Aktualizacja danych

 1. 5.2 Podejmiemy wszelkie racjonalnie możliwe starania w celu zapewnienia dokładności danych użytkownika. Użytkownik może wesprzeć te działania poprzez udzielanie informacji na temat wszelkich zmian w przekazanych danych osobowych, kontaktując się z nami za pomocą poniższego formularza „Informacje dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”.

Prawa użytkownika

 1. 5.3 W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wykorzystywaniem danych osobowych należy najpierw skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza „Informacje dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”. W określonych warunkach użytkownik może żądać:
  1. (a) udzielenia szczegółowych informacji dotyczących wykorzystywania danych osobowych;
  2. (b) otrzymania kopii danych osobowych, które zostały przez niego przekazane;
  3. (c) aktualizacji ewentualnych nieścisłości w przechowywanych danych osobowych (patrz: paragraf 5.2);
  4. (d) usunięcia wszelkich danych osobowych, których wykorzystywanie przestało mieć podstawy prawne;
  5. (e) wycofania zgody w celu wstrzymania określonego rodzaju przetwarzania w przypadkach, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie użytkownika (informacje na temat marketingu, patrz: paragraf 5.1);
  6. (f) wstrzymania przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, o ile powody do przetwarzania tych danych nie są ważniejsze od ewentualnego naruszenia praw ochrony danych osobowych użytkownika; oraz
  7. (g) ograniczenia korzystania z informacji na czas rozpatrzenia skargi.
 2. 5.4 Korzystanie z tych praw wiąże się z pewnymi wyjątkami, które mają na celu ochronę interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) i ochronę naszego interesu (zachowanie tajemnicy adwokackiej). W przypadku skorzystania przez użytkownika z któregokolwiek prawa, sprawdzone zostaną jego uprawnienia, a odpowiedź na większość przypadków zostanie udzielona w ciągu miesiąca.
 3. 5.5 Jeśli użytkownik nie jest zadowolony naszego sposobu z wykorzystywania danych osobowych lub rozwiązywania kwestii związanych z tymi prawami, ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszka, kraju miejsca pracy lub kraju, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. Jeśli podmiot danych podlega przepisom obowiązującym na terenie Wielkiej Brytanii, właściwym organem jest komisarz ds. informacji. Jeśli podmiot danych podlega przepisom obowiązującym na terenie Holandii, właściwym organem jest holenderski Urząd ds. danych osobowych, Autoriteit Persoonsgegevens.

Kontakt

 1. 5.6 W zależności od lokalizacji użytkownika, administrator zarządzający przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi na podstawie tej polityki prywatności będzie różny. Lista oddziałów pełniących rolę administratora danych w poszczególnych krajach jest dostępna (PDF. Nowe okno)tutaj.
 2. 5.7 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki należy skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza „Informacje dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”.

6 Polityka plików cookie

 1. 6.1 Nasze strony wykorzystują pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie, należy zapoznać się z naszą polityką plików cookie.

7 Zmiany w naszej polityce prywatności i polityce plików cookie

 1. 7.1 Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz zawartość naszych stron i sposób korzystania z plików cookie mogą ulec zmianie, w wyniku czego nasza polityka prywatności i polityka plików cookie może w przyszłości okresowo ulegać zmianom. W przypadku zmian w niniejszej polityce prywatności i polityce plików cookie, poniżej podana zostanie data wprowadzenia ostatniej zmiany. Jeśli zmiany te będą istotne, stosowna informacja będzie umieszczona na naszych stronach internetowych.
 2. 7.2 Niniejsza polityka prywatności została po raz ostatni aktualizowana w dniu 05.01.2024.

Załącznik

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych, wykorzystywanie danych osobowych musi być uzasadnione jedną z szeregu podstaw prawnych i naszym obowiązkiem jest określenie tych podstaw prawnych w związku z każdym rodzajem wykorzystywania danych, wymienionym w tej polityce. Podstawy prawne do wykorzystywania danych są opisane przy każdym celu w części „Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika” niniejszej polityki.

Poniżej są przestawione główne podstawy prawne, które uzasadniają wykorzystywanie danych osobowych użytkownika:

Zgoda:
jeśli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas danych osobowych (formularz zgody zostanie przedstawiony przy każdym tego rodzaju wykorzystywaniu danych), użytkownik może ją wycofać, kontaktując się z nami za pomocą poniższego formularza„Informacje dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”.
Realizacja umowy:
jeśli informacje użytkownika są niezbędne do zawarcia bądź realizacji umowy.
Zobowiązania prawne:
jeśli dane osobowe użytkownika są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
Uzasadnione interesy:
jeśli dane osobowe użytkownika są przez nas wykorzystywane do osiągnięcia uzasadnionego interesu, a nasze powody do przetwarzania tych danych są ważniejsze od ewentualnego naruszenia praw ochrony danych osobowych użytkownika.
Roszczenia prawne:
jeśli dane osobowe użytkownika są dla nas niezbędne w celu obrony przed roszczeniami, ścigania i dochodzenia roszczeń wobec użytkownika, wobec nas lub wobec osób trzecich.