Mitsubishi Electric w Polsce

Powiadomienia prawne

Firma Mitsubishi Electric zapewnia informacje prawne związane z grupą Mitsubishi Electric w krajach/regionach, w których istnieje oficjalna strona internetowa, a przepisy prawne wymagają podania takich informacji.

Prosimy również o zapoznanie się z naszymi warunkami korzystania oraz polityką prywatności, w których znajdują się informacje prawne odnoszące się do tej strony internetowej.

Nasze podejście do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie procedury postępowania oraz środki bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, można skorzystać z następujących łączy.

W przypadku chęci skorzystania z praw dotyczących danych lub kontaktu w sprawie działań na rzecz ochrony danych osobowych prosimy o wypełnienie naszego formularza kontaktowego.

Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) - Oddział w Polsce obowiązków wynikających z lokalnych przepisów podatkowych, w szczególności z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych.