Polityka prywatności klienta MEU

Polityka dotycząca plików cookie

Zgoda

Korzystając z tej strony internetowej (http://pl.mitsubishielectric.com/pl/) (w dalszej części określanej jako „strona internetowa”) użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z niniejszą polityką dotycząca plików cookie. Podczas pierwszej wizyty na tej stronie internetowej ukaże się rozwijane okno informujące o tym fakcie; mimo że nie będzie się ono zwykle pojawiało podczas kolejnych wizyt na stronie, użytkownik ma możliwość wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Wyłączenie plików cookie

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na używanie tych plików cookie, należy je wyłączyć, korzystając z instrukcji dotyczących Twojej przeglądarki, które znajdują się (open new window)tutaj. Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być ograniczone, jeśli pliki cookie są wyłączone.

W przypadku organizacji ustawiających pliki cookie, które zapewniają dostęp do narzędzia umożliwiającego automatyczne wyłączenie swoich plików cookie, wymieniamy nazwę tej organizacji, kategorię ustawianych przez nią plików cookie oraz łącze do narzędzia umożliwiającego automatyczne wyłączenie plików cookie. We wszystkich innych przypadkach podajemy nazwy samych plików cookie i ich źródło przy dacie niniejszej polityki dotyczącej plików cookie, co w razie potrzeby umożliwia użytkownikowi ich identyfikację i wyłączenie przez panel sterowania przeglądarką.

Niektóre przeglądarki umożliwiają użytkownikowi zaznaczenie, że nie życzy sobie śledzenia aktywności przez przeglądarkę internetową. Wyłączenie śledzenia może zakłócać niektóre zastosowania strony internetowej i usług dostarczanych na niej.

Po pierwszej wizycie użytkownika na stronie internetowej może dojść do zmiany stosowanych przez nas plików cookie. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie umożliwia uzyskanie informacji na temat osób umieszczających pliki cookie, celu ich umieszczania oraz opisuje sposoby ich wyłączenia, dlatego warto ją sprawdzać regularnie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane na Twoje urządzenie przy okazji odwiedzenia strony internetowej. Pliki cookie są odsyłane do domeny internetowej, z której pochodzą, podczas kolejnego odwiedzenia danej domeny przez użytkownika. Większość stron internetowych zawiera elementy pochodzące z kilku domen internetowych, więc ilekroć użytkownik odwiedza stronę internetową, jego przeglądarka może odbierać pliki cookie pochodzące z różnych źródeł.

Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają wydajną nawigację pomiędzy stronami, zapamiętują preferencje i ogólnie zwiększają wygodę korzystania ze stron internetowych. Mogą być również wykorzystywane do dostosowywania materiałów reklamowych do zainteresowań użytkownika dzięki śledzeniu jego aktywności na różnych stronach internetowych.

Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (na przykład w celu zapamiętania preferencji użytkownika na wypadek ponownego odwiedzenia danej witryny).

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje firma Mitsubishi Electric Europe B.V.?

Poniżej opisujemy kategorie plików cookie firmy Mitsubishi Electric Europe B.V. i jej spółek stowarzyszonych oraz podwykonawców.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie mają kluczowe znaczenie, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z oferowanych przez nią usług. Bez plików cookie usługi, których oczekuje użytkownik (na przykład nawigacja pomiędzy stronami), mogą być niedostępne.

Ta strona internetowa wykorzystuje obecnie następujące, niezbędne pliki cookie:

Nazwa pliku cookie Źródło Cel Dodatkowe informacje
JSESSIONID (czas trwania pliku cookie kończy się wraz z zakończeniem sesji) WebSphere Ten plik cookie przechowuje identyfikator sesji, który zapewnia komunikację między aplikacją WebSphere a przeglądarką użytkownika.  

Pliki cookie poprawiające wydajność

Wykorzystujemy analityczne pliki cookie do analizy sposobu, w jaki odwiedzający naszą stronę użytkownicy korzystają z witryny, i monitorowania wydajności strony. Pozwala to nam oferować wysoką jakość usług dzięki dostosowaniu oferty oraz szybkiej identyfikacji i rozwiązywaniu problemów. Możemy na przykład wykorzystać pliki cookie poprawiające wydajność do śledzenia najbardziej popularnych stron, najbardziej efektywnych metod łączenia poszczególnych stron oraz określenia, dlaczego niektóre strony odbierają komunikaty błędów. Możemy również używać plików cookie w celu wyszczególnienia artykułów lub usług na stronie, które naszym zdaniem będą interesujące dla użytkownika, wnioskując z jego dotychczasowego sposobu korzystania z witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie nie są przez nas ani naszych podwykonawców wiązane z danymi osobowymi użytkownika.

Strona internetowa wykorzystuje obecnie następujące analityczne pliki cookie [dostarczane przez Google Analytics i inne strony trzecie]

Nazwa pliku cookie Źródło Cel Dodatkowe informacje
_ga (26 miesięcy) Google Analytics Te pliki cookie są używane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów, które pomagają nam ulepszać stronę. Pliki cookie gromadzą w anonimowej formie informacje, takie jak liczba odwiedzających naszą stronę, skąd użytkownicy przechodzą na naszą stronę oraz strony, które odwiedzają. Dane użytkownika i dane zdarzeń są przechowywane przez okres 26 miesięcy od daty pozyskania. Wszystkie takie dane są automatycznie usuwane przez Google Analytics po upływie tego okresu.

Kliknij tutaj, aby przejść do polityki prywatności w zakresie działalności Google Analytics
(open new window)https://policies.google.com/privacy?hl=en

Użytkownik może również zrezygnować z opcji śledzenia jego aktywności przez Google Analytics, otwierając łącze
(open new window)https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
_gid (24 godziny)
_gat (1 minuta)
_dc_gtm_***
Ap User Insight Ten plik cookie służy do identyfikacji aktywności użytkownika na stronie internetowej w celu stworzenia wizualnej „mapy kliknięć” do celów analitycznych. Kliknij tutaj, aby przejść do polityki prywatności i informacji powiązanych z plikami cookie firmy User Insight (tylko w języku japońskim)
(open new window)https://ui.userlocal.jp/document/attention/
(open new window)http://www.userlocal.jp/stage/privacy201610
(open new window)https://ui.userlocal.jp/document/notice/

Pliki cookie dotyczące funkcjonowania strony internetowej

Wykorzystujemy pliki cookie w celu zapewnienia określonych funkcji. Przykładem jest zapamiętywanie wyborów użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język czy region, w którym przebywa) lub do identyfikacji platformy, z której przechodzi do naszej strony i dostarczania rozbudowanych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Te pliki cookie nie służą do śledzenia aktywności użytkownika na innych stronach internetowych.

Ta strona internetowa korzysta z następujących plików cookie:

Nazwa pliku cookie Źródło Cel Dodatkowe informacje
Container (180 dni) LiveSite Ten plik cookie stosowany jest w celu zmiany szaty graficznej górnej części strony oglądanej przez odwiedzających podczas korzystania z naszej strony internetowej na podstawie statusu użytkownika. Plik używany aktualnie tylko przez witryny korporacyjne w Chinach i Tajwanie
Visit (180 dni) LiveSite Ten plik cookie przechowuje adres URL ostatnio przeglądanej przez użytkownika strony internetowej w celu zmiany szaty graficznej górnej części strony przeglądanej przez odwiedzających użytkowników, gdy ponownie wchodzą na stronę. Plik używany aktualnie tylko przez witryny korporacyjne w Chinach i Tajwanie
MITSUBISHI (I rok) Treść Ten plik cookie jest tworzony w chwili kliknięcia przez użytkownika opcji „TAK” w nagłówku Polityki dotyczącej plików cookie w górnej części witryn korporacyjnych. Służy on do określenia statusu pozwoleń użytkownika.  
MITSUBISHI2 (1 rok)
(Ten plik cookie dodano w celu spełnienia wymagań GDPR)
Treść Ten plik cookie jest tworzony w chwili kliknięcia przez użytkownika opcji „OK” na rozwijanym ekranie Polityki dotyczącej plików cookie (ten ekran). Służy on do określania statusu zgody użytkownika na warunki Polityki dotyczącej plików cookie.  
Imgsize (1 rok) Mars Flag Ten plik cookie jest używany do sterowania rozmiarem wyświetlanych obrazów na ekranie wyników wyszukiwania.  
pagemax (1 rok) Mars Flag Ten plik cookie jest używany do sterowania maksymalną liczbą wyników wyszukiwania na stronę.    
pdf (1 rok) Mars Flag Ten plik cookie jest używany do sterowania opcją zawierania lub rezygnacji z plików pdf w wynikach wyszukiwania.  
zoom (1 rok) Mars Flag Ten plik cookie jest używany do sterowania funkcją powiększania obrazów na ekranie wyników wyszukiwania.  
historys      
i      
TS0115aea1 (do zamknięcia przeglądarki) WAF W celu sprawdzenia zmian w plikach cookie, śledzenia informacji o sesji itp. WAF wstawia plik cookie przed udzieleniem odpowiedzi klientowi. Są to wartości klucza hashującego i nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.  
RT      
__ulfpc (2 lata) User Insight User Local, Inc. pozyskuje te informacje w imieniu administratora strony internetowej w celu agregacji informacji o działaniach użytkowników strony internetowej, aby administrator strony mógł wykorzystać te informacje do jej udoskonalenia.  
_bc_uuid Brightcove Te pliki cookie służą do zapewnienia funkcji i śledzenia wbudowanego odtwarzacza filmów wideo Brightcove, który jest wykorzystywany na naszej stronie internetowej. Kliknij tutaj, aby przejść do polityki prywatności i informacji dotyczących plików cookie firmy Brightcove
(open new window)https://www.brightcove.com/en/legal/services-privacy-policy
_ga Brightcove
_vwo_uuid_v2 Brightcove
ei_client_id Brightcove

Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie (lub pliki cookie dotyczące grup docelowych) zbierają informacje dotyczące nawyków związanych z przeglądaniem stron internetowych za pomocą Twojego urządzenia i służą do bardziej precyzyjnego dopasowywania reklam do potrzeb i zainteresowań użytkownika. Są one również wykorzystywane przez usługi dostarczane na tej stronie internetowej przez strony trzecie, takie jak przyciski „Polub” i „Udostępnij”, oprócz dostarczania żądanych funkcjonalności. Strony trzecie dostarczają te usługi w zamian za potwierdzenie, że użytkownik (lub precyzyjniej ujmując jego urządzenie) odwiedził określoną stronę internetową. Strony trzecie umieszczają reklamowe pliki cookie, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową oraz gdy korzysta z ich usług i przechodzi z naszej witryny do innych. Ich zasady dotyczące ochrony prywatności przedstawiono poniżej.

W niektórych przypadkach możliwa jest rezygnacja z reklamowych plików cookie, które są ustawiane przez strony trzecie, pod następującym adresem URL:
(open new window)http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

We wszystkich pozostałych przypadkach należy koniecznie zapoznać się z politykami stron trzecich dotyczącymi prywatności i/lub rezygnacji. Poniżej znajduje się lista stron trzecich, które mogą umieszczać pliki cookie oraz łączy do ich polityk prywatności.

YouTube

Brightcove

Matomo

Facebook

Twitter

Linkedin

Oprócz plików cookie używanych przez wymienione powyżej strony trzecie stosowane mogą być również następujące reklamowe pliki cookie (należy aktualizować listę w przypadku używania plików cookie):

Nazwa pliku cookie Źródło Cel Dodatkowe informacje
       
       
       
       
       

Obiekty LSO („Flash cookie”)

Oprócz powyższych plików cookie w niektórych przypadkach firma Microsoft może stosować na naszej stronie internetowej obiekty LSO, zwane także „flash cookie”. Służą one do poprawiania wygody użytkownika na przykład dzięki przechowywaniu preferencji i ustawień użytkownika [takich jak ustawienia głośności/wyciszenia w odniesieniu do treści animowanych na naszej stronie internetowej]. Obiekty LSO są podobne do plików cookie przeglądarki internetowej, jednak mogą przechowywać bardziej złożonej dane niż prosty tekst. Same nie mogą w żaden sposób wpływać na dane na komputerze użytkownika, ani ich wykorzystywać. Podobnie do innych plików cookie, mają jedynie dostęp do informacji, które można przypisać do konkretnej osoby, które użytkownik przekazał na tej stronie internetowej, a do których inne strony internetowe nie mają dostępu. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie Flash lub sposobu ich wyłączania, kliknij (open new window)tutaj.

Pliki HTML email web beacon

Nasze wiadomości e-mail mogą zawierać pojedynczy, unikalny plik „web beacon pixel”, który informuje nas o tym, czy nasze wiadomości e-mail zostały otwarte i sprawdza kliknięcia łączy zawartych w wiadomości e-mail. Można wykorzystać tę informację do celów takich, jak ustalenie, jak interesujące są nasze wiadomości e-mail dla użytkownika, wyszukiwanie informacji na temat tego, czy użytkownicy, którzy nie otwierają naszych wiadomości e-mail, nadal chcą je otrzymywać. Piksel zostanie usunięty w przypadku usunięcia wiadomości. Jeśli użytkownik nie chce, aby dany piksel był pobierany na urządzenie, powinien wybrać opcję odbierania wiadomości e-mail przychodzących od naszej firmy w formie zwykłego tekstu, a nie w formacie HTML.

Wykorzystywanie adresów IP i rejestrów sieci

Możemy również wykorzystywać adres IP użytkownika i informacje o rodzaju przeglądarki, aby ułatwić diagnozowanie problemów z naszymi serwerami, administrować stronę internetową i zwiększać jakość oferowanych przez nas usług. Adres IP to kod numeryczny identyfikujący komputer w Internecie. Adres IP użytkownika może być również wykorzystywany do zbierania informacji demograficznych.

Możemy przeprowadzać wyszukiwanie na bazie adresu IP w celu ustalenia, z której domeny korzysta użytkownik (np. google.com), aby bardziej precyzyjnie dopasowywać nasze usługi do parametrów demograficznych naszych użytkowników.

Polityka dotycząca plików cookie nie obejmuje witryn internetowych stron trzecich

Należy pamiętać, że niniejsza polityka dotycząca plików cookie nie dotyczy polityk prywatności obowiązujących na witrynach stron trzecich, które mogą być połączone z tą stroną internetową, a także nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Zmiany w polityce dotyczącej plików cookie

Możemy dokonywać aktualizacji niniejszej polityki dotyczącej plików cookie i zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania treści polityki, aby znać aktualny stan informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez nas. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie została zaktualizowana 25 maja 2018 roku.