DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3058

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.

Firma Mitsubishi Electric zamierza wybudować zakład weryfikacji układów HVDC przy ośrodku przesyłu i dystrybucji energii Power Distribution Systems Center

Wejście na światowy rynek układów HVDC opartych na przekształtniku napięcia typu VSC

Wersja PDF (PDF:333.4KB)

TOKIO, 12 października 2016 r. - firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłasza dziś, że zamierza wejść na światowy rynek układów HVDC opartych na przekształtniku napięcia typu VSC, budując zakład weryfikacji układów HVDC przy Centrum Przesyłu i Dystrybucji Energii w Amagasaki w Japonii do roku 2018. Firma zamierza uzyskać zamówienia o wartości 500 milionów dolarów amerykańskich na układy HVDC-Diamond® do roku 2020.

Wizualizacja zakładu weryfikacji układów HVDC firmy Mitsubishi Electric

Szacuje się, że układy HVDC obniżą emisję CO2 dzięki efektywnej integracji i rozbudowie odnawialnych źródeł energii, takich jak ogniwa fotowoltaiczne i morskie elektrownie wiatrowe. Układy HVDC-Diamond® będą wykorzystywały należące do firmy tranzystory HVIGBT (ang. high-voltage insulated gate bipolar transistors).

Urządzenia HVIGBT są izolowane, dostosowane do wysokich napięć i dużego natężenia prądu, co obniża liczbę modułów podrzędnych i przyczynia się do obniżenia kosztów i oszczędności miejsca. Równoległa łączność urządzeń HVIGBT w każdym module podrzędnym umożliwia elastyczne projektowanie, aby sprostać szerokim potrzebom związanym z przesyłem energii na światowym rynku układów VSC HVDC.

HVDC-Diamond® oferuje wysoką niezawodność dzięki zastosowaniu bardzo szybkich układów sterowania i bezpieczeństwa. Zoptymalizowane funkcje sterowania z dostosowaną konfiguracją sprzętową będą zgodne z wymaganiami układu dla zapewnienia stabilnej i ciągłej pracy, nawet podczas awarii sieci AC, na przykład podczas wyładowań atmosferycznych. Reagujące błyskawicznie układy bezpieczeństwa zapewnią efektywną ochronę całego sprzętu przed skutkami przeciążeń generowanych podczas awarii sieci DC w układzie HVDC.

Wyróżniamy dwa typy układów HVDC; typ LCC (ang. line-commutated converter) wymagający zewnętrznego źródła zasilania oraz typ VSC, który takiego źródła nie wymaga. Przewiduje się, że na układy VSC HVDC będzie większe zapotrzebowanie, ze względu bardziej kompaktowe rozmiary wynikające z możliwości osobnego sterowania mocą czynną i bierną. Pozwoli to na stosowanie układów VSC HVDC w systemach słaboprądowych i eliminuje potrzebę dodatkowej kompensacji mocy biernej za pomocą filtrów harmonicznych i układów wspomagających.

Firma Mitsubishi Electric wchodzi na światowy rynek układów VSC HVDC w odpowiedzi na różnorodne potrzeby nowoczesnych systemów energetycznych i wybuduje zakład weryfikacyjny, który rozpocznie pracę w pierwszej połowie 2018 r. w celu weryfikacji układu HVDC-Diamond®. Światowy rynek układów HVDC, o szacunkowej wartości 5 miliardów dolarów amerykańskich na rok 2015, zgodnie z przewidywaniami będzie wzrastał o siedem procent rocznie.

Zakład weryfikacji HVDC
Lokalizacja 8-1-1 Tsukaguchi-Honmachi, Amagasaki, Hyogo Prefecture, Japan
Obszar zabudowy Około 1250 m² (około 13 450 sq ft)
Powierzchnia użytkowa Około 1700 m² (około 18 300 sq ft)
Struktura Dwukondygnacyjna konstrukcja stalowa
Rozpoczęcie prac Pierwsza połowa 2018 r.
Specyfikacja 50MW VSC HVDC BTB*
Główny zakład Przekształtnik, Sterowanie i bezpieczeństwo, sprzęt AC

*HVDC BTB (back-to-back): Układy HVDC przekazują energię między magistralami AC w tej samej lokalizacji.

Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.