Kontakt

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Mitsubishi Electric. W celu przesłania zapytania prosimy o skorzystanie z poniższych łączy. W niektórych przypadkach zostaną Państwo przekierowani na stronę innej spółki należącej do grupy.

Kontakt w przypadku zgłaszania nieprawidłowości [Dyrektywa UE 2019/1937]

W przypadku potrzeby zgłoszenia naruszenia prawa Unii Europejskiej występującym w Mitsubishi Electric Europe BV, w zgodzie z dyrektywą UE 2019/1937 i odpowiednimi przepisami krajowymi wdrażającymi tę dyrektywę, prosimy o kontakt z Mitsubishi Electric Europe BV, korzystając z poniższego linku do naszego formularza kontaktowego. Zgłoszenia można dokonywać w dowolnym języku, ale należy pamiętać, że odpowiedź od Mitsubishi Electric może być w języku angielskim. Więcej informacji można znaleźć w (PDF. open new window)"Polityce zgłaszania nieprawidłowości Mitsubishi Electric Europe BV" i (PDF. open new window)„Schemacie procesu zgłaszania nieprawidłowości”.

Pracownicy Mitsubishi Electric Europe BV po odniesieniu się do odpowiedniej części Zasad zgłaszania nieprawidłowości obowiązującymi w danym oddziale będą dokonywać zgłoszeń zgodnie z instrukcjami.

Zapytanie dot. ochrony danych osobowych

W przypadku chęci skorzystania z praw dotyczących danych lub kontaktu w sprawie działań na rzecz ochrony danych osobowych prosimy o wypełnienie naszego formularza kontaktowego.