Powiadomienia prawne

Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) - Oddział w Polsce obowiązków wynikających z lokalnych przepisów podatkowych, w szczególności z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych.

(PDF. open new window)Przeczytaj pełną treść Informacji za rok finansowy FY21 (PDF : 342KB)