Mitsubishi Electric Globalnie

Zrównoważony rozwój

CSR

Odpowiedzialność społeczna to nie tylko obowiązek, ale i podstawa dobrego zarządzania naszą firmą.

Mitsubishi Electric a społeczna odpowiedzialność biznesu

ikona: 17 celów, które zmienią świat

Aby osiągnąć cele ważne dla całego świata, grupa Mitsubishi Electric będzie nadal rozwijać się w zakresie zarządzania, pogłębiać świadomość w zakresie celów zrównoważonego rozwoju w całej firmie i integrować koncepcję celów zrównoważonego rozwoju ze strategią zarządzania firmy.

Środowisko

Pracujemy nad budowaniem społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla i wysokim ukierunkowaniu na recykling, stosując zaawansowane technologie na szeroką skalę.

Długoterminowy program zarządzania ekologicznego

Ograniczenie emisji CO2
Ograniczenie emisji CO2 podczas produkcji/użytkowania produktu

30 %

Raporty

Nasz coroczny raport przedstawiający inicjatywy i osiągnięcia grupy Mitsubishi Electric, dzięki którym pomagamy budować zrównoważone społeczeństwo.