Mitsubishi Electric Globalnie

Zrównoważony rozwój

Raporty

Nasz coroczny raport przedstawiający inicjatywy i osiągnięcia grupy Mitsubishi Electric, dzięki którym pomagamy budować nowoczesne i zrównoważone społeczeństwo.

Zrównoważony rozwój

ikona: 17 celów, które zmienią świat

Aby osiągnąć cele ważne dla całego świata, grupa Mitsubishi Electric będzie nadal rozwijać się w zakresie zarządzania, pogłębiać świadomość w zakresie celów zrównoważonego rozwoju w całej firmie i integrować koncepcję celów zrównoważonego rozwoju ze strategią zarządzania firmy.