Mitsubishi Electric Globalnie

Badania i rozwój/Technologia

Ośrodki badawczo-rozwojowe

Ośrodki badawczo-rozwojowe firmy Mitsubishi Electric znajdują się zarówno w Japonii, jak i za granicą. Nowe technologie firmy Mitsubishi Electric, które spełniają potrzeby przyszłych czasów, opracowywane są właśnie w tych ośrodkach, które nieustanie poszukują nowych rozwiązań i wspierają firmę zarówno w działaniach na rzecz badań i rozwoju, jak i w biznesie.

Japonia

Ośrodki badawczo-rozwojowe ds. technologii zaawansowanych

Opracowujemy szeroką gamę nowych innowacyjnych technologii, począwszy od podstawowych badań, aż po rozwój nowych generacji produktów i usług. Rozwijamy również technologie, które stanową rozwiązanie dla problemów społecznych.

Ośrodki badawczo-rozwojowe ds. informatycznych

Poprzez promowanie zaawansowanych badań i rozwoju w szerokim zakresie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych, od kryptografii i sztucznej inteligencji, po systemy radarowe i sztuczne satelity, wnosimy swój wkład dla ludzi i społeczeństwa.

Zintegrowany ośrodek projektowy

Z myślą o przyszłości tworzymy nową wartość, opracowując produkty i usługi z perspektywy skoncentrowanej na ludziach w celu rozwiązania problemów społecznych.

Ośrodki inżynierii ds. systemów komunikacyjnych

Dzięki technologiom komunikacyjnym i obrazowania stanowiącymi fundament pracujemy nad projektowaniem nowych systemów i ukierunkowaniem ich na szeroki zakres branż, wykorzystując zaawansowane technologie.

Poza Japonią

Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL)

Prowadzimy podstawowe prace badawcze obejmujące również zaawansowane rozwiązania w dziedzinie symulacji i modelowania fizycznego, przetwarzania sygnału, kontroli, optymalizacji oraz sztucznej inteligencji. Jesteśmy otwartym laboratorium, silnie związanym ze światową społecznością badawczą poprzez publikację naszych prac i współpracę z wieloma stażystami i uniwersytetami.

Mitsubishi Electric R&D Centre Europe (MERCE)

W dwóch ośrodkach badawczych we Francji i Wielkiej Brytanii, mieszczących się wśród wiodącej europejskiej społeczności badawczo-rozwojowej, prowadzimy prace badawcze i rozwojowe nowej generacji systemów komunikacyjnych i informacyjnych, elektronicznych systemów zasilania oraz systemów środowiskowych i energetycznych.

Działania w zakresie własności intelektualnej

Ogólne informacje na temat działania firmy w zakresie własności intelektualnej, struktury i strategii