Mitsubishi Electric Globalnie

Badania i rozwój/Technologia

Ośrodki badawczo-rozwojowe

Ośrodki badawczo-rozwojowe firmy Mitsubishi Electric znajdują się zarówno w Japonii, jak i za granicą. Nowe technologie firmy Mitsubishi Electric, które spełniają potrzeby przyszłych czasów, opracowywane są właśnie w tych ośrodkach, które nieustanie poszukują nowych rozwiązań i wspierają firmę zarówno w działaniach na rzecz badań i rozwoju, jak i w biznesie.

Japonia

Ośrodki badawczo-rozwojowe ds. technologii zaawansowanych

Wszelka działalność firmy Mitsubishi Electric zależy od najnowszych technologii, dlatego ośrodki badawczo-rozwojowe ds. technologii zaawansowanych wspierają firmę na wiele różnych sposobów od dostarczania podstawowych rozwiązań technologicznych do prac nad rozwojem nowych produktów, co prowadzi do dalszego rozwoju firmy. Ośrodki pomagają w dynamicznym rozwoju firmy Mitsubishi Electric.

Ośrodki badawczo-rozwojowe ds. Informatycznych

Ośrodki badawczo-rozwojowe ds. Informatycznych aktywnie tworzą nowe obszary biznesowe poprzez swoje podstawowe działania w sektorze technologii informacyjnych, monitorowania mediów, mikrofal w elektrooptyce oraz technologii komunikacyjnych. Wyszukujemy również technologie, dzięki którym stajemy się liderami, a także pracujemy nad odnowieniem istniejących branż z wykorzystaniem owoców naszych badań w sektorze IT.

Przemysłowy ośrodek projektowy

Przemysłowy ośrodek projektowy odpowiada za opracowywanie projektów szerokiej gamy produktów firmy Mitsubishi Electric (w takich branżach, jak technologie kosmiczne, energetyka, budownictwo/infrastruktura społeczna, transport publiczny, IT/komunikacja, elektronika domowa, obrazowanie i wiele innych). Projekty Mitsubishi Electric reprezentują dążenia firmy do tworzenia produktów z perspektywy użytkownika.

Poza Japonią

Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL)

Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) to działająca na terenie Ameryki Północnej część Corporate R&D Group prowadząca podstawowe prace badawcze obejmujące również zaawansowane rozwiązania w dziedzinie elektroniki, komunikacji cyfrowej, przetwarzania i analizy danych, przetwarzania danych przestrzennych, mechatroniki i technologii optymalizacyjnych.

Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. (MERCE)

W Europie MERCE ma dwa ośrodki badawcze we Francji i Wielkiej Brytanii, dzięki czemu znajduje się w centrum europejskiej społeczności badań i rozwoju. MERCE prowadzi działania badawczo-rozwojowe na rzecz ochrony środowiska oraz technologii energetycznych i komunikacyjnych.

Ochrona praw własności intelektualnej

Ogólne informacje na temat działania firmy w zakresie własności intelektualnej, struktury i strategii