Mitsubishi Electric Globalnie

Cel

Cel

Jako członkowie grupy Mitsubishi Electric zobowiązujemy się wspierać ludzkość w budowaniu nowoczesnego i zrównoważonego społeczeństwa poprzez ciągłe wprowadzanie technologicznych innowacji oraz nieustanną kreatywność.

Nasze wartości

Zaufanie

Nawiązujemy relacje oparte na wzajemnym zaufaniu ze wszystkimi zainteresowanym stronami — społeczeństwem, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i pracownikami — oraz dążymy do ich wzajemnej współpracy.

Jakość

Dostarczamy produkty i świadczymy usługi najwyższej jakości, dbając tym samym o zadowolenie społeczeństwa oraz naszych klientów.

Technologia

Zapewniamy nową wartość społeczeństwu poprzez doskonalenie rozwiązań technologicznych i rozwijanie indywidualnego potencjału.

Etyka i zgodność

Postępujemy zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i przestrzegamy przepisów oraz norm społecznych.

Humanitaryzm

Zdrowie i bezpieczeństwo to dla nas kwestie priorytetowe. Promujemy różnorodność i szanujemy indywidualność oraz prawa człowieka.

Środowisko

Dążymy do ochrony i poprawy stanu środowiska oraz egzystowania w harmonii z naturą.

Społeczeństwo

Jako obywatele korporacyjni działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa.

Zaangażowanie

Changes for the Better

Motto grupy Mitsubishi Electric „Changes for the Better” odzwierciedla postawę ciągłego dążenia do „zmiany na lepsze”, ponieważ przykładamy ogromną wagę do nieustającego rozwoju. Wszyscy mamy w sobie wolę i pasję, dzięki którym nieustannie dążymy do zmian i umacniamy nasze zaangażowanie na rzecz tworzenia „jeszcze lepszej przyszłości”.