Mitsubishi Electric Globalnie

Wiadomość od prezesa

zdjęcie: Prezes i Dyrektor Zarządzający

W Grupie Mitsubishi Electric zajmujemy się działalnością produkcyjną od 1921 roku. Naszym celem, a właściwie powodem naszego istnienia, jest przyczynianie się do urzeczywistnienia tętniącego życiem i zrównoważonego społeczeństwa poprzez ciągłe innowacje technologiczne i nieustającą kreatywność. Zastanawiając się ponownie nad racją naszego bytu, wierzę, że każda osoba w zespole zarządzającym musi wykazać się silnym zaangażowaniem w reformę, aby realnie zmienić naszą świadomość i zachowanie. W tym celu będziemy szczerze wsłuchiwać się w różne opinie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, a także promować bardziej aktywne i przejrzyste ujawnianie informacji oraz dialog z interesariuszami.

W odpowiedzi na niedawne przypadki związane z niewłaściwym prowadzeniem kontroli jakości zamierzamy kontynuować reformy w trzech obszarach — zapewnienia jakości, kultury organizacyjnej i zarządzania — traktując je jako kwestie priorytetowe dla kierownictwa. Jednocześnie, oprócz realizacji celu zrównoważonego zarządzania firmą z trzech perspektyw „wzrostu”, „rentowności/efektywności” i „solidności”, powrócimy do naszej fundamentalnej zasady „podejmowania wyzwań społecznych poprzez naszą działalność” i ponownie zatwierdzimy realizację stabilnego rozwoju jako podstawę naszego zarządzania. W oparciu o to podejście będziemy dążyć do trwałego wzmocnienia wartości naszej firmy i wypełniać nasze zobowiązania wobec społeczeństwa, naszych klientów, akcjonariuszy i pracowników oraz wszystkich innych interesariuszy. Poprzez współtworzenie i integrowanie wiedzy wewnątrz oraz na zewnątrz Grupy, przekształcimy się w firmę „Circular Digital-Engineering” („Cyrkularnej inżynierii cyfrowej”), która dostarcza zaawansowane i zintegrowane rozwiązania przyczyniając się tym samym do rozwiązywania różnych problemów społecznych.

Hasło „Changes for the Better” odzwierciedla cele Grupy Mitsubishi Electric i postawę ciągłego dążenia do „zmiany na lepsze”, ponieważ przykładamy ogromną wagę do nieustającego rozwoju. Wszystkich nas łączą silna wola i pasja do ciągłego kreowania zmian, co podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz jeszcze lepszej przyszłości. Jesteśmy zdeterminowani, aby stworzyć i zaprezentować Wam nową Grupę Mitsubishi Electric.

Będziemy bardzo wdzięczni za dalsze wsparcie.

Kei Uruma

Kei Uruma

Prezes i dyrektor generalny