Mitsubishi Electric Globalnie

Wiadomość od prezesa

photo: President&CEO
Changes for the Better

Ciągle się rozwijamy. Ciągle dostarczamy nową wartość.

W roku finansowym 2021 przypadnie setna rocznica założenia grupy Mitsubishi Electric. Zbliżając się do tego historycznego wydarzenia, pragniemy zrealizować dwa główne założenia: stać się firmą odpowiadającą na potrzeby naszych czasów oraz osiągnąć wyższy poziom wzrostu poprzez ciągłe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

Wyprzedzając globalne zmiany i prąc naprzód w kierunku zrównoważonego wzrostu, nasza firma zawsze zwraca szczególną uwagę na kwestie odpowiedzialności społecznej, przestrzegania zasad etycznych i zgodności z przepisami prawa. Jesteśmy zaangażowani w zdobywanie zaufania i zadowalanie społeczeństwa oraz naszych klientów, akcjonariuszy i pracowników.

Hasło grupy Mitsubishi Electric to „Changes for the Better”, czyli „Zmiany na lepsze”. Odzwierciedla to nasze dążenia do wprowadzania zmian z ukierunkowaniem na doskonalenie. Każdy z blisko 130 000 pracowników grupy Mitsubishi Electric na całym świecie realizuje naszą wspólną misję budowania lepszego jutra przez nieustanne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

Nieustannie oczekujmy od grupy Mitsubishi Electric wielkich rzeczy w przyszłości.

T Sugiyama

Prezes i dyrektor generalny