Mitsubishi Electric Globalnie

Wiadomość od prezesa

zdjęcie: Prezes i dyrektor generalny

Jako członkowie grupy Mitsubishi Electric, w zgodzie z postawionym przez nas celem, wspieramy ludzkość w budowaniu nowoczesnego i zrównoważonego społeczeństwa poprzez ciągłe wprowadzanie technologicznych innowacji oraz nieustanną kreatywność.

Do tej pory dążyliśmy do stworzenia zrównoważonego zarządzania firmą z trzech perspektyw „wzrostu”, „rentowności/efektywności” i „solidności”, jednak pośród tych perspektyw w ostatnim czasie zaczęliśmy skupiać się na działaniach biznesowych, kładąc silniejszy nacisk na rentowność i wydajność względem zasobów. Jednocześnie ponownie potwierdzamy realizację stabilnego rozwoju jako podstawę naszego zarządzania poprzez powrót do naszej fundamentalnej zasady „podejmowania wyzwań społecznych poprzez naszą działalność”. W oparciu o to podejście będziemy dążyć do trwałego wzmocnienia wartości naszej firmy i wypełniać nasze zobowiązania wobec społeczeństwa, naszych klientów, akcjonariuszy i pracowników oraz wszystkich innych interesariuszy.

Ponadto poprzez konsolidację i analizę danych uzyskanych od naszych klientów w przestrzeni cyfrowej, budowanie silnych więzi wewnątrz grupy oraz wspólną pracę rozwiniemy nasze komponenty, systemy i zintegrowane rozwiązania, a także utworzymy nową wartość. Do tego aby zapewnić naszym klientom jeszcze szerszy zakres korzyści płynących z nowych, tworzonych przez nas wartości, przekształcimy się w firmę „Circular Digital-Engineering” („Cyrkularnej inżynierii cyfrowej”), przyczyniając się tym samym do rozwiązywania różnych bieżących problemów społecznych.

Jednocześnie w odpowiedzi na szereg nieodpowiednich praktyk kontroli jakości będziemy konsekwentnie kontynuować realizację reformy w trzech podstawowych obszarach — zapewnienia jakości, kultury organizacyjnej i zarządzania. Utworzyliśmy również komitet na potrzeby monitorowania tych trzech reform uwzględniający radę nadzorczą i określone ramy dla monitorowania i nadzorowania postępów. W dalszym ciągu będziemy angażować się w reformy na rzecz stworzenia nowej firmy Mitsubishi Electric, zgłębiając i rozwijając te trzy kluczowe obszary reform w celu odbudowy zaufania.

Hasło „Changes for the Better” odzwierciedla cele naszej grupy i postawę ciągłego dążenia do „zmiany na lepsze”, ponieważ przykładamy ogromną wagę do nieustającego rozwoju. Wszystkich nas łączą silna wola i pasja do ciągłego kreowania zmian, co podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz jeszcze lepszej przyszłości.

Będziemy bardzo wdzięczni za dalsze wsparcie.

Kei Uruma

Kei Uruma

Prezes i dyrektor generalny