Zrównoważony rozwój

Środowisko

Zdecydowane działanie dzisiaj — czystsze środowisko jutro.

W szerszej perspektywie naszym celem jest zdobycie pozycji światowego lidera pod względem ochrony środowiska do roku 2021, w którym to przypada setna rocznica działalności naszej firmy. Pracujemy nad budowaniem społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla i wysokim ukierunkowaniu na recykling przez stosowanie zaawansowanych technologii na szeroką skalę i działania podejmowane przez naszych pracowników.

Od prezesa

Rzeczywiste oddanie kwestiom ochrony środowiska.

Polityka dotycząca ochrony środowiska

Dowiedz się więcej na temat naszej polityki w zakresie ochrony środowiska, która stanowi podstawę systemu zarządzania ochroną środowiska grupy Mitsubishi Electric.

Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska: Eco Changes

Przeczytaj oświadczenie w sprawie ochrony środowiska grupy Mitsubishi Electric, wydanie międzynarodowe: lipiec 2010 r.

Environmental Vision 2021

Dowiedz się więcej na temat długoterminowej wizji grupy Mitsubishi Electric, jej szczegółowych celach wyznaczonych na rok 2021, w którym to przypada 100 rocznica założenia naszej firmy.