Zrównoważony rozwój

Środowisko

Od prezesa

Rzeczywiste oddanie kwestiom ochrony środowiska.

Wizja zrównoważonego rozwoju 2050

Wizja zrównoważonego rozwoju 2050 wyznacza dalszy kierunek rozwoju dla Mitsubishi Electric w zakresie wprowadzania kluczowych inicjatyw w oparciu o deklarację Environmental Declaration oraz wytyczne Three Environmental Action Guidelines na lata prowadzące do 2050 r.

Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska: Eco Changes

Przeczytaj oświadczenie w sprawie ochrony środowiska grupy Mitsubishi Electric, wydanie międzynarodowe: lipiec 2010 r.

Raport środowiskowy

Mitsubishi Electric sporządza dokładny raport środowiskowy na każdy rok rozliczeniowy. Raport ten obejmuje cele i strategie grupy, jak również dane dotyczące wpływu działalności biznesowej na środowisko.