Mitsubishi Electric — Dookoła świata

Wydarzenie specjalne — Brazylia

To jest nasze ekologiczne zobowiązanie wobec społeczności Mitsubishi Electric Brazil

luty 2020 r.

Semiramis Miziara (na zdjęciu poniżej) jest kierownikiem ds. zasobów ludzkich w firmie Mitsubishi Electric Brazil (MEB).

W dniach 14–19 października 2019 r. w MEB miało miejsce doroczne wydarzenie SIPAT.

Portugalski akronim SIPAT (wymawiany mniej więcej jako si-PAHCH) oznacza Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, co w języku polskim oznacza: „Wewnątrzzakładowy tydzień zapobiegania wypadkom w pracy”.

„W Brazylii firmy zatrudniające powyżej 30 pracowników są prawnie zobowiązane do przeprowadzenia każdego roku wydarzenia SIPAT” — wyjaśniła Semiramis, główna organizatorka tego wydarzenia. „Celem jest podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Wydarzenie obejmowało wiele różnych działań — od wykładów na temat zapobiegania wypadkom w miejscu pracy po ćwiczenia przeciwpożarowe.

Zorganizowane w MEB wydarzenie SIPAT dotyczy nie tylko zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, ale także dobrego samopoczucia ogółem. Aby osiągnąć ten cel i zakończyć wydarzenie w zabawny sposób, Semiramis i jej zespół SIPAT zorganizowali inicjatywę sadzenia drzew. Jak pokazują niektóre badania, zielone przestrzenie mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie danej społeczności.

Wielu pracowników MEB z różnych działów i członków ich rodzin zebrało się na otwartym obiekcie sportowym w Barueri w São Paulo, gdzie znajduje się oddział MEB, aby zasadzić brazylijskie drzewa w nadziei, że miasto bardziej się zazieleni, a powietrze oczyści.

W Amazonii trwają pożary lasów deszczowych. Jednak dobra wiadomość jest taka, że ludzie nie zaprzestają walki o bardziej zielony świat, co można zobaczyć na powyższych zdjęciach.

„Jako główny organizator, bardzo się cieszę, że wszyscy naprawdę zaangażowali się we wszystkie inicjatywy przygotowane na cały czas trwania wydarzenia” — powiedziała Semiramis, z odrobiną ziemi na dłoniach i twarzy. „Uważam, że wydarzenie to stanowi dobry przykład zobowiązań MEB w promowaniu działań w zakresie CSR (odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw), a także pokazuje wkład przedsiębiorstwa w realizację SDG (celów zrównoważonego rozwoju)”.

Zdjęcia powyżej przedstawiają (od lewej do prawej): oddział MEB, salon wystawowy, park miejski Dom José (około 2 km od oddziału) oraz las deszczowy Amazonii.

„Pomnik Chrystusa Zbawiciela jest najprawdopodobniej najlepiej znaną ikoną Brazylii, ale dla mnie to lasy deszczowe Amazonii najlepiej reprezentują mój kraj. W tej chwili to pierwsza rzecz, o której ludzie myślą, słysząc słowo Brazylia” — dodała Semiramis.


Więcej informacji