e-F@ctory Alliance

e-F@ctory Alliance

e-F@ctory Alliance jest nieodłączną składową koncepcji e-F@ctory zrzeszającą firmy partnerskie. Globalna sieć obejmuje producentów komponentów dla przemysłu, a także wyspecjalizowanych integratorów systemów i dostawców oprogramowania. Firmy te współpracują na poziomie indywidualnym, oferując elastyczne i zoptymalizowane rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Na całym świecie stowarzyszenie liczy ponad 300 członków.

Wyszukiwanie partnerów

e-F@ctory Alliance partners in EMEA

Wszystkie
Wszystkie
Integracja systemu SCADA (MAPS) firmy Adroit z oprogramowania Mitsubishi Electric.
Where precision is needed, direct drives from Akribis
Krótki czas cyklu oraz innowacyjne systemy podawania dla prawie wszystkich typów części, we współpracy z robotem przemysłowym Mitsubishi Electric.
Systemy infrastruktury informatycznej i zarządzania, które mogą wykorzystywać rozwiązania Mitsubishi Electric w zakresie komunikacji poziomu produkcyjnego z poziomem zarządzania przedsiębiorstwem.
versiondog – zarządzanie zmianami. Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa i nadzorowanie wersji oprogramowania dla zautomatyzowanych procesów produkcyjnych
innovating automation: Advanced Sensor Solutions, intelligent Networking Systems.
CC-Link IE TSN – The Future of Open Industrial Ethernet
Wiodące, otwarte środowisko programowania i sterowania, które może być instalowane bezpośrednio w sterownikach serii C Mitsubishi Electric (Platforma iQ)
Szybki robot delta typu pick&place umożliwia bezproblemową integrację ze sterowaniem Mitsubishi Electric
Innowacyjne systemy wizyjne przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, zwłaszcza rozwiązań wykorzystujących roboty Mitsubishi i systemy sterowania ruchem.
Elements for IoT – the complete digital twin platform for smart factories from shop floor to enterprise
Zdalne protokoły telemetryczne oparte na sterowniku C
Systemy wizyjne w kierowaniu procesami obróbczymi i robotyką
System inżynierii równoległej, który zapewnia spójne wdrażanie rozwiązań inżynierii funkcjonalnej
flexfactory – the very best in flexible feeder systems
Lifelong precision with high dynamics. High-precision planetary gear technology for direct integration of Mitsubishi Electric servo motors.
Szybkie i oszczędne rozwiązanie do łączenia ze sobą urządzeń automatyki Mitsubishi za pomocą całej gamy standardowych sieci przemysłowych
System sterowania procesami wsadowymi działający w oparciu o receptury, pracuje bezpośrednio na modułowych sterownikach PAC Mitsubishi.
Wysokowydajne komputery PC typu embedded do skalowalnych systemów automatyki i napędów
Skuteczne sterowanie w modernizowanych i nowych systemach dzięki wysokiej jakości czujnikom do systemów CNC i Motion Mitsubishi Electric
Pakiet do zarządzania gospodarką wodną, w pełni zintegrowany ze środowiskiem GX IEC Developer oraz platformą sterowania iQ Works Mitsubishi Electric.
Wiodący dostawca standardowych rozwiązań klasy MES dla produkcji dyskretnej. Rozwiązania te mogą doskonale współpracować z interfejsem MES IT Mitsubishi Electric.
Customized and innovative machines based on the high-end quality automation systems from Mitsubishi Electric
Optimized automated system performance with PROSYST
Integracja usług sieciowych na poziomie sterowania instalacją przemysłową
Wiodący producent obudów oferuje rozwiązania z wycięciami, przystosowanymi do montażu terminali operatorskich GOT Mitsubishi.
Turnkey Vision Inspection Systems enabled by Robovision Deep-Learning Platform and Mitsubishi Electric Automation
Łatwe i proste programowanie aplikacji automatyki w obrębie sterowników poziomu produkcji
From Things to Outcomes – Linking operational data with business information to drive real value and differentiation with new business models.
Zaawansowane monitorowanie warunkiem poprawy całkowitej efektywności urządzeń (OEE)
Ekspert w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, oferujący filtry do przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric.
Bezpieczne i nieskomplikowane rozwiązania zdalnego dostępu, w pełni zintegrowane z urządzeniami automatyki Mitsubishi Electric
Sensor technology and image recognition in production for Industry 4.0
Efficient automation with motorless electric drives
Zapewnia pełną łączność z urządzeniami automatyki przemysłowej Mitsubishi Electric z oprogramowaniem serwera OPC
Precyzyjne sterowanie procesem w celu sprawnego zarządzania miejskimi systemami zaopatrzenia w wodę i systemami dystrybucyjnymi
Imagine the possibilities of image recognition
Interfejs MES IT dla iQ Platform zapewnia bezpośrednią łączność pomiędzy poziomem produkcji i systemami informatycznymi przedsiębiorstwa, takimi jak Oracle, DB2 itp.
Modułowe oprogramowanie do symulacji robotów i układów automatyki, które może integrować wszystkie roboty Mitsubishi
Wysokiej jakości przekładnie Wittenstein alfa, zintegrowane z rozwiązaniami systemowymi Mitsubishi Electric