MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Funkcje monitorowania o dużej dokładności dzięki zadedykowanym układom ASIC Mitsubishi; 3 cyfrowe wyświetlacze i jeden duży wykres słupkowy pozwalają na łatwy odczyt do 4 wartości; szeroki zakres funkcji wyjściowych, takich jak dane pomiarowe lub alarmy; Modbus (w standardzie) oraz funkcje komunikacyjne CC-Link do obsługi sieci otwartych.

Elektroniczny uniwersalny przyrząd pomiarowy

Przyrząd ME96SS mierzy i wyświetla wszystkie istotne parametry systemu rozdziału energii niskiego / średniego napięcia. Miernik, dzięki możliwości podłączania opcjonalnych modułów wtykowych, można wyposażyć w zdalne We/Wy i komunikację w sieci otwartej. Zdalne We/Wy mogą być wykorzystane do monitorowania stanu wyłącznika kompaktowego lub powietrznego, można też je wykorzystać do podłączenia liczników energii. Umożliwia to pełną integrację za pośrednictwem sieci CC-Link lub Modbus, a tym samym kontrolę redukcji i optymalizacji zużycia energii za pomocą sterownika PLC.

  • Kompaktowe rozmiary zgodne z normą DIN
  • Łatwy odczyt wyników z wyświetlacza i prosta obsługa
  • Elastyczność użytkowania i możliwość rozszerzania o dodatkowe moduły

Doskonałe osiągi i krystalicznie przejrzysty wyświetlacz

  • Wysoka dokładność funkcji monitorowania dzięki zastosowaniu dedykowanego układu ASIC:Monitorowanie górnych i dolnych wartości granicznych do 4 wielkości, monitorowanie zawartości harmonicznych, pomiar pobieranej / wysyłanej energii czynnej
  • Łatwy odczyt funkcji wyświetlacza:4 wyświetlane wielkości, podświetlanie z automatycznym wyłączaniem
  • Szeroki zakres funkcji wyjściowych od przesyłu danych pomiarowych do alarmu:Funkcja wyjściowa dla 7 wielkości, ustawiana szerokość impulsu, sygnały impulsowe na 2 wyjściach, ustawiany zakres wyjścia analogowego
  • Funkcje komunikacyjne obsługujące sieci otwarte:Komunikacja w sieci ModBus i CC-Link
  • Funkcje obsługi "Zaawansowane, a mimo to proste":Proste wprowadzanie nastaw, prosta obsługa