Wyłączniki do użytku w konkretnych zastosowaniach

W celu uaktualnienia sprzętu elektrycznego przy użyciu produktów odpowiednich do konkretnego zastosowania. Specjalny wyłącznik potrzebny jest wtedy, gdy uzna się za właściwe, że z uwagi na specjalną charakterystykę obciążenia nie zostanie wybrany do użycia standardowy wyłącznik MCCB/ELCB.

Odłączniki DSN

Odłączniki (DSN) powstały w wyniku pominięcia w MCCB wyzwalacza nadprądowego i są używane jako urządzenia przełączające o dużej wydajności eksploatacyjnej.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies