Wyłączniki ziemnozwarciowe (ELCB) NV

Wyłączniki różnicowo-prądowy (ELCB) służą do ochrony osób przed porażeniem prądem elektrycznym oraz do zapobiegania pożarom. Posiadają także tę samą funkcję, co wyłączniki MCCB.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies