MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Produkty do ochrony przed przeciążeniem i zwarciem

Szeroki zakres różnorodnych produktów, które w obwodach niskiego napięcia są najbardziej odpowiednie do ochrony przed przeciążeniem, zwarciem i porażeniem prądem elektrycznym. Są to podstawowe produkty do ochrony obwodów niskiego napięcia. Najnowsza seria wyłączników niskiego napięcia Mitsubishi (WS-V) oferuje różne wersje, w tym serię małych wyłączników "F-style” i poprawia ich użyteczność.

Wyłączniki ziemnozwarciowe (ELCB) NV

Wyłączniki różnicowo-prądowy (ELCB) służą do ochrony osób przed porażeniem prądem elektrycznym oraz do zapobiegania pożarom. Posiadają także tę samą funkcję, co wyłączniki MCCB.