Silnikowe przekaźniki przeciążeniowe bez ochrony przed zanikiem fazy

Chroni silniki przed przeciążeniem i zablokowanym wirnikiem, zapewniając bezpieczną pracę. Wersja standardowa spełnia normy japońskie i międzynarodowe.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies