Silnikowe przekaźniki przeciążeniowe

Silnikowy przekaźnik przeciążeniowy, który chroni silnik przed zapaleniem. Może być stosowany jako zabezpieczenie przed zapaleniem silnika podczas przeciążenia lub zablokowania wirnika i oferuje szeroki zakres specyfikacji spełniających różne wymagania, w tym ochronę przed przeciążeniem i zanikiem fazy, opóźnienie czasowe, szybkie połączenie itp.

Silnikowe przekaźniki przeciążeniowe bez ochrony przed zanikiem fazy

Chroni silniki przed przeciążeniem i zablokowanym wirnikiem, zapewniając bezpieczną pracę. Wersja standardowa spełnia normy japońskie i międzynarodowe.

Części opcjonalne i akcesoria

Do silnikowych przekaźników przeciążeniowych posiadamy wiele opcjonalnych części.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies