Części opcjonalne i akcesoria

Do styczników posiadamy wiele opcjonalnych części.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies