IoTWorX

IoTWorX™ łączy najnowocześniejszą technologię oprogramowania IoT micro SCADA ze sprawdzonymi rozwiązaniami HMI/SCADA, analitycznymi i mobilnymi działającymi w chmurze. IoTWorX oferuje producentom i zarządcom obiektów kilka kluczowych technologii IoT, w tym bogatą łączność z zasobami, bezpieczną komunikację w chmurze oraz wbudowaną wizualizację i analitykę w czasie rzeczywistym. Łączność z praktycznie dowolnym sprzętem automatyki za pośrednictwem obsługiwanych protokołów branżowych, takich jak OPC UA, BACnet, SNMP, Modbus, usługi sieciowe i klasycznej technologii OPC.
Visual manufacturing
Find out more about our latest solutions