MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Rozwiązania oprogramowania AnalytiX organizują kluczowe informacje operacyjne za pomocą sieci opartej na zasobach, którą użytkownik może zdefiniować, umożliwiając analizę, wizualizację i wykonywanie zadań. W każdym z produktów analitycznych znajduje się szeroki zakres funkcji analitycznych. Użytkownicy mają również możliwość rozszerzenia takich analiz o własne obliczenia. Rozwiązanie analityczne daje możliwość stworzenia bogatych, dynamicznych pulpitów, które przekazują zwięzłe informacje dla dowolnej aplikacji w zakresie produkcji, przemysłu lub automatyzacji budynków. Energy AnalytiX - Gotowy system zarządzania energią do analizy zużycia energii Facility AnalytiX - Wykrywanie i diagnozowanie usterek w budynkach lub wyposażeniu Quality AnalytiX - Rozwiązanie kontroli statystycznej procesów jakościowych do utrzymania zgodności ze standardem Six Sigma.