MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
To oprogramowanie stanowi kompleksowy pakiet narzędzi inżynieryjnych do różnych sterowników PLC, sterowników ruchu, pulpitów GOT oraz wielu innych urządzeń.

Zintegrowane oprogramowanie inżynierskie

iQ Works jest zintegrowanym pakietem oprogramowania, składającym się z programów GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 oraz FR Configurator2, które używane są do programowania produktów automatyki Mitsubishi Electric. Integracja oprogramowania została wzbogacona o Navigator, który jest łatwym w użyciu graficznym interfejsem użytkownika do konfiguracji systemu centralnego z dodatkowymi funkcjami udostępniania projektu, takimi jak etykiety systemowe i parametry. Zaletą tego potężnego zintegrowanego pakietu oprogramowania jest to, że projektowanie systemu jest dużo łatwiejsze i przy powtarzających się zadaniach prowadzi do znacznej redukcji kosztów, minimalizując błędy i pomagając zmniejszyć całkowity koszt posiadania.

Graficzne narzędzie konfiguracyjne na poziomie systemu, które upraszcza projektowanie, zapewniając wizualną reprezentację systemu. Zawiera także funkcje zarządzania systemem, takie jak parametryzacja całego systemu, etykiety i blokowe czytanie danych projektu.

GX Works3 – Oprogramowanie narzędziowe do sterowników

GX Works3 jest najnowszej generacji oprogramowaniem do programowania i konserwacji, opracowanym przez Mitsubishi Electric specjalnie dla systemu sterowania MELSEC iQ-R. Oferuje łatwe w użyciu, intuicyjne środowisko programistyczne, które zawiera wiele nowych funkcji, takich jak graficzna konfiguracja systemu, zintegrowana konfiguracja sterowania ruchem i wsparcie dla wielu języków.

GT Works3 – Oprogramowanie do projektowania ekranów GOT

Ten program do tworzenia ekranów graficznych terminali operatorskich (GOT) posiada trzy główne cechy: prostotę, projektowanie grafiki i łatwą obsługę, co w zaledwie kilku krokach pozwala utworzyć ekran graficzny.

MT Works2 – Oprogramowania inżynierskie do sterowników ruchu

To oprogramowanie do konserwacji i projektowania sterowania ruchem, zawiera intuicyjne graficzne oprogramowanie wraz z symulatorem oscyloskopu cyfrowego.

RT ToolBox3 – Oprogramowanie inżynierskie do robotów

To oprogramowanie konfiguracyjne do robota obsługuje różne etapy, począwszy od programowania, przez uruchomienie, obliczenia i konserwację. Ponadto, ulepszona konserwacja zapobiegawcza realizowana jest poprzez zastosowanie zintegrowanego symulatora 3D robota.

FR Configurator2 – Oprogramowanie konfiguracyjne do przetwornic

Oprogramowanie to upraszcza konfigurację i konserwację przetwornic AC. Parametry można łatwo zarejestrować i podczas wymiany przenieść je do wielu przetwornic. Aktywacji wszystkich funkcji PLC możliwa jest z jednego ekranu konfiguracji.