MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Oprogramowanie MELSOFT GT Works3 zwiększa wydajność projektowania ekranów i umożliwia wykorzystanie już istniejących obiektów. Profesjonalne projekty można wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszką.

Tworzenie ekranów interfejsu HMI za pomocą kilku kliknięć

Drzewo robocze

Drzewo robocze automatycznie organizuje wszystkie elementy projektu, tak więc łatwo je później odnaleźć. Pliki są podzielone na trzy kategorie logiczne, zatem intuicyjnie wiadomo gdzie patrzeć. Dodatkowo, dwukrotnie klikając "New", można teraz bezpośrednio z drzewa roboczego tworzyć nowe ekrany i komentarze.

Pasek narzędzi

Przesunięcie kursora myszy po ikonach dostarcza wielu szczegółowych podpowiedzi. Teraz, w celu dalszego zwiększenia efektywności projektowania ekranu, pasek narzędzi użytkownika pamięta ostatnio użytą funkcję. Wiele ikon jest wyświetlanych w żywych kolorach, by łatwiej można było je odróżnić.

Biblioteka elementów ekranowych

Drzewo biblioteki zostało zorganizowane i posortowane tak, aby pomóc użytkownikom w szybszym odnalezieniu właściwych elementów. Teraz na przykład na podstawie wyglądu lub funkcji można przejść bezpośrednio od elementów. Dołączono także funkcję wybierania z listy historii ostatnio użytych elementów.

Okna dialogowe

Poprzez dołożenie łatwych w identyfikacji zakładek została uproszczona konfiguracja i obsługa systemu. Zakładki, które zostały już skonfigurowane, są oznaczone gwiazdką wskazując projektantowi, że ustawienia obiektu zostały zmodyfikowane. Jednocześnie przełączniki Zał/Wył i obrazy można uporządkować według profilu i sprawdzać je podczas konfiguracji.

Funkcja symulatora

Poprawność działania projektów GOT można sprawdzić na komputerze PC bez konieczności podłączania panelu GOT albo sterownika PLC. Za pomocą symulatora można sprawdzić, czy działają alarmy systemowe, czy przejścia pomiędzy ekranami są prawidłowe i można monitorować wszystkie urządzenia. (Nie dotyczy GT10.)

Automatyczny wybór systemu operacyjnego

Ponieważ w zależności od wyświetlanych na ekranie danych potrzebne są różne systemy operacyjne, podczas przesyłania projektów do panelu GOT, program projektowania ekranów automatycznie wybierze i wczyta odpowiedni system operacyjny.

Spersonalizowane ustawienia domyślne

Oszczędź czas, wybierając swoje domyślne kształty i obiekty. Zapisanie najczęściej używanych ustawień jako domyślnych oszczędza kłopotów, związanych z wielokrotnym wprowadzaniem tych samych ustawień dla każdego z obiektów.

Dodawanie obiektów do ulubionych

Utwórz kolekcję ulubionych elementów, aby uniknąć ich konfigurowania za każdym razem. Na pasku narzędzi ulubionych można szybko wybierać i umieszczać elementy. Aby dodać element do listy ulubionych, po prostu kliknij przycisk zapisu w folderze "My favorites" w "Library".