MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Dwa wstępnie zainstalowane systemy operacyjne VxWorks® i Windows®, jeden moduł może realizować przetwarzanie danych produkcyjnych i sterowanie urządzeniami w czasie rzeczywistym. Sieć CC-Link IE Field realizuje bardzo dokładną kontrolę urządzeń w czasie rzeczywistym.