MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Elastyczna rozbudowa systemu pozwala zrealizować odpowiedni dla hali produkcyjnej Internet Rzeczy (IoT)

MI3000 wyposażony jest w wysokowydajny procesor i system Windows, przyczyniając się do poprawy jakości poprzez diagnostykę i monitorowanie danych produkcyjnych. Port rozszerzeń PCI i PCI Express umożliwia rozbudowę systemu

MI2000

MI2000 realizuje diagnostykę i monitoring danych produkcyjnych, przyczyniając się do poprawy jakości. Port rozszerzeń PCI i PCI Express® umożliwia rozbudowę systemu, realizując szybkie zbieranie danych produkcyjnych i sterowanie urządzeniam