MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Zakład produkcyjny oparty na technologii IoT realizowany jest we współpracy z istniejącą infrastrukturą po niższych kosztach

Kompaktowy korpus wyposażony jest w system Windows, co w hali produkcyjnej zwiększa elastyczność instalacji. Zainstalowanie modułu w istniejącym obiekcie bez funkcji komunikacyjnej jako bramy realizuje przy niższych kosztach IoT hali produ

MI1000

Kompaktowy moduł o wysokości 26 mm umożliwia korzystanie z funkcji komputera. Ponieważ wymaga minimalnej przestrzeni, jego instalacja w istniejącym obiekcie jest łatwa, przyczyniając się do powstania hali produkcyjnej z obsługą IoT.