Serwowzmacniacz

Wzmacniacze serwo MR-JE klasy 200 V AC dostępne są w zakresie mocy do 3 kW. Pojedynczy model może być sterowany zarówno ciągiem impulsów jak i sygnałem analogowym oraz jest tak zaprojektowany, aby umożliwiał szybkie i łatwe uruchomienie oraz konserwację.
Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.