MT Works2

Kompletne oprogramowanie wspomagające system sterowania ruchem, od projektowania systemu, programowania, regulacji serwo aż po obsługę i konserwację.

Tworzenie zaawansowanych systemów sterujących ruchem

Ustawienia systemu

Ze względu na wysoce graficzną naturę ekranu ustawień systemu, konfiguracja serwowzmacniaczy jest prosta. Oprogramowanie wyświetla szczegółowe informacje o parametrach, tak więc można je skonfigurować bez konieczności sięgania do instrukcji.

Programowanie Motion SFC

Za pomocą programu Motion SFC można w formie schematu blokowego wydawać polecenia urządzeniom, przeprowadzać monitoring i symulować oraz testować błędy programowe. Użyj kreatora instrukcji, by szybko i łatwo napisać program.

Edycja programu systemu mechanicznego

Użyj prostego interfejsu z operacjami przeciągnij i upuść do tworzenia złożonych, synchronicznych systemów sterujących. Wizualna modyfikacja wzorców krzywek dodatkowo usprawnia proces projektowania.

Wspomaganie programowania serwonapędów

Konfiguruj zaawansowane programy sterujące Motion bez konieczności sięgania do instrukcji. Po prostu wybierz z listy instrukcji pożądane polecenie serwonapędu, a pomoc sama się wyświetli. Postępuj zgodnie z instrukcjami i ustaw takie parametry, jak numer osi, adres i prędkość pozycjonowania, by zakończyć konfigurację.

Rozmaite funkcje w trybie testowym

Uruchom podstawowe instrukcje w trybie testowym bez potrzeby użycia programu. Jednym kliknięciem myszy testuj nowy system takimi funkcjami, jak powrót do pozycji wyjściowej, operacje impulsowe JOG i inne.

Symulator Motion

Funkcja cyfrowego oscyloskopu i tryb debugowania programu pozwalają na łatwe testowanie programów SFC, programów serwonapędów i programów systemów mechanicznych, a to wszystko bez konieczności podłączania fizycznego sprzętu.

Oscyloskop cyfrowy

Informacje zwrotne, zsynchronizowane z danymi sterownika Motion, wykreślane są na tym samej krzywej w celu szybkiego odnalezienia dowolnego problemu. Dzięki tej funkcji rozruch i odbiór techniczny są szybkie i proste. Oprogramowanie MT Works2 umożliwia także łatwy zapis zebranych danych w formacie CSV.

Bogate funkcje monitoringu

Wykorzystanie jednego z wielu narzędzi monitorujących do obserwacji działania programu Motion SFC, statusu sterownika Motion albo błędów monitora pakietów, zwiększa wydajność związaną z instalacją i obsługą serwisową.