MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Dostępne są opcjonalne moduły wyjść analogowych oraz wejścia do czujników temperatury.