MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Moduły cyfrowych we/wy zapewniają komunikację pomiędzy sygnałami procesu i systemem sterowania. Kompaktowe listwy połączeniowe (do 64 punktów) zapewniają zmniejszenie wymagań w zakresie przestrzeni instalacyjnej w szafie sterowniczej i w rezultacie umożliwiają dalszą obniżkę kosztów.
Pełni funkcję interfejsu pomiędzy sygnałami cyfrowymi i jednostką centralną systemu sterowania.
Otrzymuje sygnały wyjściowe z modułu procesora i przesyła je do urządzeń zewnętrznych.
Kombinowany moduł sygnałów wejść/wyjść