MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Wyposażone w dwa wbudowane porty, które mogą być używane jako ogólny moduł sieci Ethernet lub CC-Link IE Field.