MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Szybka i wysoce niezawodna deterministyczna sieć urządzeń we/wy, która przy zmniejszonej ilości okablowania zapewnia kompatybilność z urządzeniami różnych producentów.