Wyjścia

Te moduły otrzymują polecenia wyjściowe z systemu CPU i następnie załączają lub wyłączają stosowne urządzenia zewnętrzne, podłączone bezpośrednio do elektrycznego przekaźnika/modułu wyjść.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention