Moduł przetwarzania informacji

Moduły przetwarzania informacji umożliwiają wymianę informacji z zarządzającym systemem host. Szeroki asortyment modułów przetwarzania informacji umożliwia poprawę wydajności poprzez zbieranie i analizę różnych fragmentów danych produkcyjnych.
Nawiązuje połączenie z danymi produkcyjnymi i w czasie rzeczywistym przetwarza je w cenną informację.
Spełnij potrzeby identyfikowalności i odkryj wydajne narzędzie diagnostyczne.
Moduł web-serwera umożliwia zdalne monitorowanie i zdalne zarządzanie pracą sterownika PLC poprzez sieć Internet lub intranet.
Moduły interfejsu Ethernet dostępne są w postaci różnorodnych modeli, by zaspokoić potrzeby systemu i współpracujących urządzeń.
Różnorodne moduły komunikacji szeregowej umożliwiają zbieranie, modyfikowanie, monitorowanie i nadzorowanie danych sterowników PLC, a także danych urządzeń innych producentów.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention