MELSECNET/H

Sieć sterowania przeznaczona do komunikowania się urządzeń produkcyjnych na wysokim poziomie.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention