MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Moduły te odbierają z procesora systemowego polecenia wyjściowe i następnie włączają lub wyłączają odpowiednie urządzenie zewnętrzne, podłączone bezpośrednio do elektrycznego przekaźnika/modułu wyjść.