MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Są to moduły, które otrzymują z urządzeń zewnętrznych różnorodne sygnały elektryczne (Zał./Wył.) i przesyłają je do procesora centralnego.