MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Poszczególne moduły wejść/wyjść służą do podłączenia urządzeń wejściowych i wyjściowych. Asortyment produktów obejmuje różnorodne typy modułów, które obsługują szerokie spektrum aplikacji i mogą być podłączane na różne sposoby.
Są to moduły, które otrzymują z urządzeń zewnętrznych różnorodne sygnały elektryczne (Zał./Wył.) i przesyłają je do procesora centralnego.
Moduły te odbierają z procesora systemowego polecenia wyjściowe i następnie włączają lub wyłączają odpowiednie urządzenie zewnętrzne, podłączone bezpośrednio do elektrycznego przekaźnika/modułu wyjść.