Moduł przetwarzania informacji

Moduł ten umożliwia wymianę informacji z hostem systemu sterowania Moduł ten pomaga w zoptymalizowaniu produkcji, przez zbieranie i przetwarzanie różnych informacji produkcyjnych.
Użyj tego modułu komunikacji szeregowej do gromadzenia, edycji, monitorowania i kontrolowanie danych sterownika PLC oraz do zbierania danych pomiarowych, itp.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention