MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Przy pomocy tego modułu można łatwo i dokładnie zliczać szybkie impulsy Obsługiwany jest pomiar różnorodnych impulsów, w tym sterowanie szybkością obrabiarki.
Obsługiwane są różnorodne pomiary impulsowe. Należy do nich pomiar długości obrabianego detalu w różnych urządzeniach przesyłowych i maszynach przetwórczych oraz kontrola prędkości przesyłania i przetwarzania.