MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Moduł ten umożliwia rozszerzenie systemu tak, aby odpowiadał wielkości twojego zakładu produkcyjnego. Wykorzystując moduł rozgałęzienia/ rozszerzenia, można za pomocą trzech bloków rozszerzeń zamontować do 40 modułów.
Moduł rozgałęzienia
Moduł rozgałęzienia