MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Oprogramowanie to, wykorzystując popularny format OPC, umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do danych programowalnych sterowników serii MELSEC.