MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Dla użytkowników, którzy pragną stosować metody programowania zgodne z wymaganiami normy IEC61131-3, oprogramowanie GX IEC Developer od dawna posiada sprawdzone i popularne środowisko programowania sterowników PLC.

Złącze pomiędzy człowiekiem i techniką

GX IEC Developer to więcej niż system programowania i dokumentacji według IEC 1131.3. GX IEC Developer wspiera zastosowanie MELSEC PLC począwszy od projektowania aż do fazy użytkowej i pomaga przy stosowaniu wielu funkcji specjalnych, przy obniżaniu kosztów oraz usprawnianiu pracy.

Przyszłościowa architektura programu i funkcjonalność jego poszczególnych komponentów oferują funkcje zorientowane na użytkownika. Strukturalizowane programowanie i użytkowanie bibliotek funkcji poszerza spektrum usług tego programu.

Architektura użytkowania Top/Down

Pomoc strukturyzacyjną GX IEC Developer można wykorzystać już w fazie koncepcji. Należy zidentyfikować "tasks" (zadania), jednostki funkcji, zależności, przebiegi i struktury użytkowania i przedstawić je w sposób graficzny.

Elastyczna implementacja

Odpowiednio do struktur użytkowania, wybiera się w fazie "engineering" odpowiedni język programowania.

Jednostki funkcyjne można łączyć w elementy funkcyjne i standaryzować je w bibliotekach. W ten sposób wykorzystuje się zalety przetestowanego, niezawodnego i gotowego do ponownego użytku kodu. Swój know-how można zabezpieczyć hasłem.

Łatwa konfiguracja elementów sterowania

Konfiguracja elementów sterowania odbywa się szybko i intuicyjnie przez dialogi i wsparcie graficzne. Wykorzystuje się nie tylko jednostki CPU sterowania, ale także podzespoły standardowe i specjalne. Program użytkowy do konfiguracji nie jest już konieczny.

Uruchomienie sprzętu i konfiguracja sieciowa

Specjalne narzędzia testujące i debuggujące podają informacje na temat aktualnego stanu sterowników i sieci, za pomocą których są połączone. Prezentacja stanu i błędów, Remote SET/RST sterowania i urządzeń peryferyjnych, Live List, Cycle Time, Connection State sieci umożliwiają m.in. jak najszybsze usuwanie błędów i uruchamianie sprzętu i sieci.

Uruchamianie programu użytkowego

Obszerne programowanie online, wyraźne i szybkie prezentowanie na monitorze, manipulowanie operandami bezpośrednio z edytorów graficznych, ręczne i automatyczne sterowanie krokami w AS, pokazywanie manipulowanych operandów w EDM oraz wiele innych funkcji minimalizuje czas uruchomienia programu użytkowego.

Tryb bieżący

GX IEC Developer może być pokazywany także podczas pracy samodzielnie lub po wywołaniu przez przegram w celu lepszego przedstawienia stanu urządzenia i uzyskania ważnych informacji.

Przygotowanie i konserwacja

Architektura Top/Down oraz strukturalizowane oprogramowanie pozwalają, aby razem z wyczerpujacą dokumentacją wydrukowaną oraz przy wsparciu samodzielnie generującej się pomocy dla elementów funkcyjnych, szybko i bezpiecznie była przekazywana konieczna wiedza na temat przygotowania i konserwacji urządzenia przy minimalnym szkoleniu.

GX IEC Developer - istotne cechy:

 • Funkcjonalne środowisko projektowania "Top-down"
 • Całościowy przegląd przez projekty PLC i zasoby
 • Nadaje się do dużych i kompleksowych projektów
 • Jedyne oprogramowanie programistyczne dla sterowników modułowych kompaktowych (seria Q/A i FX)
 • Elastyczne tworzenie programów
 • Dobrze zrozumiałe dzięki wspaniałej dokumentacji programu
 • Technologia oprogramowania High-End-PC według IEC 1131.3
 • Języki programowania FBD, AWL, KOP, AS i STC
 • Funkcjonalna symulacja offline
 • Zmiany programu online
 • Elementy funkcyjne (FB, FC)
 • Biblioteki
 • Małe czasy przestoju